top of page
vietnam.png

Vietnamese  

dieu.jpg

Dieu Pham

Translator - Vietnamese 

Một phiên dịch viên bản ngữ Việt Nam sẽ dịch nội dung của bạn từ tiếng Việt sang tiếng Anh với giá 8 cent một từ, sau đó sẽ được chỉnh sửa bởi một người Mỹ bản ngữ để đảm bảo rằng bản dịch hoàn toàn trôi chảy và rõ ràng. Người bản ngữ Việt Nam cũng sẽ dịch nội dung từ tiếng Anh sang tiếng Việt với giá 6 cent một từ. Vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Steve@TheEditAuthority.com. Vui lòng bao gồm thời hạn và đính kèm tệp MS Word của tài liệu cần dịch. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian ngắn với bảng báo giá và khung thời gian giao hang chính xác.

A native Vietnamese translator will translate your content from Vietnamese to English for 8 cents a word, which will then be edited by a native English speaker to ensure total fluency and clarity. Native Vietnamese speakers will also translate content from English into Vietnamese, for 6 cents a word.  Please email us at Steve@TheEditAuthority.com. Please include your deadline, and attach an MS Word file of the work to be translated.  We will get back with you shortly with an exact price quote and a time frame for delivery.

bottom of page